Coaching

Wanneer

Voor iedere professional regelmatig een ‘must’, of bij een gewenste ontwikkeling in loopbaan of taakuitbreiding.

Aanpak

Een traject bestaat uit vijf gesprekken waarbij in het eerste gesprek de doelen worden gesteld en uitgedrukt in gedragscriteria. Tijdens het eerste gesprek wordt dit samen met Carla opgesteld en gekeken wat er belemmerend of motiverend kan werken om deze doelen te behalen. Gesprekken kunnen intern of extern de werkplek plaatsvinden. Soms is er sprake van ‘coaching on the job’ maar er kunnen ook andere werkvormen ingezet worden. Dat hang van de vraag af. Er volgt altijd een verslag en een evaluatiegesprek met de coachee en iemand uit het bedrijf. Om de gesprekken te evalueren en om te bespreken wat verder nodig, helpend of toereikend is.

Methodiek

Het coachen van professionals is erop gericht om hen beter te laten worden in hun werk. Door aandacht, scherp te kijken, met mildheid confronterend het grotere perspectief te aanschouwen. Als “collatoral profit” zie je vaak dat de coachees peroonlijk enorm groeien door de reflectie en de spiegel die hen wordt voorgehouden.


Lies Dalemans

Directeur onderwijs Thomas More hogeschool

Als leidinggevende in een grote organisatie heb ik enkele malen gebruikt gemaakt van de expertise van Carla. Ik deed beroep op haar voor de coaching van een jonge leidinggevende, vroeg haar advies toen een situatie in een team leek vast te zitten maar ik maakte ook al een keer deel uit van het regietheater dat zij en Ruud ten berde brachten. De jonge leidinggevende vertelde me dat ze –lang na dato- Carla nog af en toe voelt meekijken op haar schouder. Het adviesgesprek van anderhalf uur gaf me nieuwe inzichten om iets te doen aan de situatie en het regietheater was een haarfijne uitvergroting van enkele situaties op de werkvloer. We hebben veel gelachen – en dat is mooi meegenomen- maar de werkvorm nodigde uitdrukkelijk uit om de situaties in de toekomst anders aan te pakken. Kortom, de aanpak van CNCC heeft in onze organisatie zijn nut al bewezen.


Lisette Nieuwenburg

Lisette Nieuwenburg

Inkoper bij Billfinger industriel services

”De coachingsessies heb ik ervaren en beleefd als zeer intens. Door een diep dal langzaam weer omhoog. Doel voor mij persoonlijk is geweest mijzelf en mijn taak weer van elkaar te kunnen scheiden zonder de persoon die ik ben te verloochenen. Boosheid loslaten en daardoor kunnen “helicopteren” op eigen en andermans gedrag. Belangrijkste wat ik daarbij geleerd heb is professioneler te zijn, me weer trots te voelen en afstand te bewaren van leveranciers en collega’s. Ik ben het visitekaartje van het bedrijf maar ook (zo niet) het belangrijkst van mijzelf. Ik schrijf nog steeds in een klein boekje zaken op die mij “triggeren” en dan zelf analyseren alvorens een oordeel te geven. Anders kijk / luister je namelijk niet meer en dat geeft mij nog steeds inzicht in mijn handelen en reactie van derden daarop. Heel simpel iets om mij daarmee te helpen, zijn de 4 letters MDHD! Die staan voor mond dicht, hou dicht. Les 1 van Carla die ik middels een klein stickertje op mijn laptop telkens weer zichtbaar heb en tijdens overleggen in een hoekje van het notitieblok noteer om me er aan te herinneren; “Choose your battles”. Carla is een super mens om coaching mee te beleven. Komt tot de kern in no-time, zonder belerend of kwetsend te zijn. Ziet de mens, hoort de mens die je bent.


Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK